Documenten

Position Paper

Via onderstaande link komt u bij het position paper waarin VvGR hun standpunt ten aanzien van de toekomstige pensioenwet verwoordt. Met dit document wil de vereniging, proactief, een onderbouwde discussie met de Sociale Partners, het Bestuur van het Pensioenfonds en het Verantwoordingsorgaan te kunnen voeren.

Boze brief 2e kamer

Senioren collectief stuurt boze brief naar 2e kamer. Lees hier de brief.

Pensioen, praat er over mee!
Pensioen en de op handen zijnde stelselwijzigingen; bijna iedereen praat er over maar slechts een enkeling realiseert zich welke ingrijpende veranderingen er aanstaande zijn. 

Interview C. Schouten

Interview met oud minister Carola Schouten: "Verhoging van het pensioen, dát is is wat mensen nodig hebben". Lees hier het artikel in de volkskrant van 26 november.