Nieuws

 

Een korte terugblik op onze ledenvergadering van 16 april 2024

 

Gelukkig weer een druk bezochte en geanimeerde ledenvergadering hetgeen bevestigt dat “pensioen” volop in de belangstelling blijft.
Voor de pauze werden het financiële jaarverslag 2023 gedetailleerd toegelicht naast de presentatie van onze hernieuwde Website die een modernere opmaak heeft gekregen, maar ook gebruiksvriendelijk is gemaakt. In vervolg op de tijdens de vorige ledenvergadering gemaakte afspraak werden nu ook de aangepaste statuten van onze vereniging uitvoerig toegelicht. Aanpassingen ingegeven door het invoeren van de WBTR ( Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen ) en opgesteld i.s.m. Notariskantoor JL Schroyen. Unaniem ging de vergadering akkoord met de aangepaste Statuten en op korte termijn laten wij die nu passeren bij de notaris.

Na de pauze was het de beurt aan onze gastsprekers. Centraal stond daarbij de invoering van de nieuwe pensioenwet, de zgn. Wet toekomst pensioenen. Namens het bestuur van ons pensioenfonds heeft Frank Reuling toelichting gegeven op de actuele gebeurtenissen. Per 31 december 2024 moet er een door de sociale partners opgesteld transitieplan voorliggen en per 1 juli 2025 een implementatieplan van het pensioenfonds; dit alles gelet op het transitiemoment op 1 juli 2027.

Vervolgens was het woord aan Dick Snellenberg, Bestuurder van Rockwool BV. In het kader van het aan de Vereniging van Gepensioneerden toegekende hoorrecht  nam Dick uitgebreid de tijd om uit te leggen hoe – samen met vertegenwoordiging van de vakbonden – en met begeleiding van externe adviseurs, gewerkt werd aan de vorm en inhoud van het transitieplan. Belangrijk onderdeel daarvan is hoe de nieuwe pensioenregeling er gaat uitzien en welke ambities daaraan ten grondslag liggen.