Bestuur en commissies

Het bestuur belast met de leiding van de vereniging zoals in de statuten staat vastgelegd.

De taken van het bestuur omvatten:

  • Vaststellen van beleid en toezien op de uitvoering.
  • Zorg dragen dat de ledenvergadering het bestuur kan controleren middels twee maal per jaar uitroepen van vergaderingen en het presenteren van jaarstukken.
  • Vertegenwoordigen van de vereniging.

Samenstelling bestuur:

Gert - Jan Doomen   Voorzitter        

Cor Boekema         Penningmeester            

Jan Hovens                Secretaris