Over ons

De Vereniging van Gepensioneerden van Rockwool werd in 2012 opgericht. De VvGR behartigt primair de belangen op het gebied van pensioenen voor de leden die nu of in de toekomst een pensioen ontvangen van de Stichting Pensioenfonds Rockwool.

De VvGR streeft naar een welvaartvast pensioen door middel van:

- Gezamenlijke Belangen behartiging

- Solidariteit onder alle deelnemers

- Invloed Uitoefenen

- Kennis en informatie vergaren en delen

- Zichtbaar zijn en Communicatie met partijen intern en extern Met focus op een evenwichtige overgang naar de Wtp (Wet Toekomst Pensioenen) per 01-07-2027 ( verwacht )